Shërbime Konsulence

Financiare dhe Ligjore

Jemi këtu për t’ju ndihmuar

Rreth ZLA


ZLA Consulting ofron shërbime konsulence financiare dhe konsuelnce ligjore duke Ju vënë në dispozicion stafin e saj të ekspertëve ligjorë e financiarë, për t’ju asistuar në çdo hap të veprimtarisë suaj, dhe ju ofruar specializime të vecanta që punojnë së bashku. Kjo na lejon të trajtojmë problemet tuaja me një fushepamje të gjere 360 gradë dhe duke patur si kontakt vetëm një zyrë për të ndjekur të gjitha aspektet e biznesit Tuaj.

>> Lexo më shumë

0
+
Vite në Biznes
0
+
Raste Suksesi
0
+
Klientë të Kënaqur
0
+
Konsulentë Profesional

News

Masat Anti Covid -19 ne Shqipëri

➥Duke filluar nga data 01 Qershor 2021 - Nuk është detyrim për mbajtjen e barrierës mbrojtëse (maskës) në ambientet e jashtme. - Mbetet detyrimi i mbajtjes së maskës në ambientet e mbyllura dhe në mjetet e transportit publik. - Ora policore 23:00 – 06:00. -Klubet e... read more

FITIMI I SHTETËSISË SHQIPTARE

FITIMI I SHTETËSISË SHQIPTARE ME ORIGJINË Fitohet nga i huaji, të paralindurit e të cilit kanë origjinën shqiptare, me kusht që të provohet lidhja familjare në vijë të drejtë deri në tri shkallë e kërkuesit me të paralindurin. Dokumentacioni i nevojshem... read more

Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave (DIVA) për vitin 2020

Është i detyruar të paraqesë Deklaratën për vitin 2020: ( deri në datë 30 prill 2021 )Çdo individ, i cili është i punësuar në më shumë se një punëdhënës. Çdo individ rezident në Republikën e Shqipërisë, i cili përfiton të ardhura... read more

LIGJI Nr. 112/2020 “PËR REGJISTRIN E PRONARËVE PËRFITUES”

(EN) What is the Register of Beneficiary Owners: "Register of Beneficiary Owners" is a state electronic database, which is administered by the National Business Center. read more

Njoftim për çregjistrimin nga TVSH

Njoftim për çregjistrimin nga TVSH Informojmë tatimpaguesit që gjatë vitit 2020 kanë realizuar një qarkullim deri në 10 milionë lekë, se kanë mundësi të ushtrojnë të drejtën e zgjedhjes, për të zbatuar regjimin normal të TVSH-së, në bazë të nenit 120,... read more

Klientët tanë

Me me shume se 10 vite eksperience në fushën e konsulencës financiare dhe ligjore, na bëjnë partnerët ideal për shoqëri të çfarëdo madhësie, pasi mund të ofrojmë zgjidhje optimale për çdo biznes.Dhe meqenese çdo biznes është unik, ne ofrojmë përqasje individuale drejt çdo klienti dhe shërbime që janë gjithëpërfshirëse duke ju pershtatur specifikave dhe nevojave të kompanisë në çdo moment.
Çfarë ofrojmë: Mirëmbajtje e regjistrave kontabël duke përfshirë raportet e menaxhimit dhe hartimin e pasqyrave financiare; Rishikim të regjistrave të kontabilitetit; Konsulencë financiare dhe në menaxhimin e biznesit.
Çfarë ofrojmë: Asistencë në hapjen e aktivitetit; Konsulencë dhe planifikim; Mbajtje kontabiliteti; Analizë e aktivitetit fitimprurës; Deklarata fiskale vjetore dhe periodike etj.
Me çfarë merremi: Deklarimetvjetore të tatimit mbi të ardhurat personale, përllogaritje e tatimit në burim për të ardhura të përfituara nga dhënia me qira, puna individuale krijuese si dhe burime të tjera, konsulencë mbi strategjitë e investimit etj.