Na Kontakto

Për një Konsulencë Falas

Rreth ZLA

E themeluar në vitin 2012, ZLA Consulting është tashmë një nga firmat konsulente më të njohura në tregun e bizneseve profesionale.

ZLA Consulting ofron një shtrirje të gjerë shërbimesh profesionale si: shërbime ligjore, kontabiliteti, auditimi, konsulencë tatimore dhe shërbime të tjera për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet duke filluar nga bizneset e vogla në VIP në sektorë të ndryshëm si tregtia, shërbimet, Fason etj.

0
Vite Eksperiencë
0
Projekte
0
Klientë të Kënaqur
0
Konsulentë

Shërbimet Tona

ZLA Consulting Ju vë në dispozicion stafin e saj të ekspertëve ligjorë e financiarë, për t’ju asistuar në çdo hap të veprimtarisë suaj, duke Ju ofruar specializime te vecanta që punojnë së bashku.

Kujt i Shërbejmë

Me më shumë se 10 vite eksperience në fushën e konsulencës financiare dhe ligjore, na bëjnë partnerët ideal për shoqëri të çfarëdo madhësie, pasi mund të ofrojmë zgjidhje optimale për çdo biznes. Dhe meqenese çdo biznes është unik, ne ofrojmë përqasje individuale drejt çdo klienti dhe shërbime që janë gjithëpërfshirëse duke ju pershtatur specifikave dhe nevojave të kompanisë në çdo moment.

Bizneset e Mëdha

Bizneset e Vogla

Startupe

Individë

Na Kontaktoni

Dëshironi të flisni me një nga konsulentët tanë? Plotësoni formularin e mëposhtëm, na kontaktoni me e-mail ose telefon, Linkedin, Facebook dhe ne do t’ju përgjigjemi sa më shpejt të jetë e mundur.

Komuniko me një Specialist të Kualifikuar

  Lajme të fundit

  Kompensimi financiar për shkak të rritjes së pagës minimale në shkallë vendi

    Per cdo te punesuar me #pageminimale:⏭ Kriteret e perfitimit per kompensim te sigurimeve shoqerore dhe shendetesore, referuar VKM nr.114 date 01.03.2023 Kush... read more

  Ndryshimi i pagës minimale

  Ju bejme me dije se, ne baze te Vendimit nr. 113 data 01.03.2023 (bashkelidhur), duke filluar nga muaji Prill 2023,... read more

  Limiti i arkës

  Duke filluar nga 01.01.2023, shuma maksimale e lejuar e parave cash në arkë për tatimpaguesit është si më poshtë:   Qarkullim vjetor,... read more

  VENDIM nr.739, datë 23.11.2022 Për Miratimin e Procedurave të Rimbursimit të Masave Administrative të Falura, të Paguara, sipas Ligjit Nr.112/2020, “Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues”, të ndryshuar

  Subjektet,  të  cilave  u  është  falur  gjoba  e paguar, e  vendosur  ndaj  tyre  dhe  përfaqësuesve të  tyre  ligjor dhe  kanë ... read more

  NDRYSHIMI I PAGËS MINIMALE

  Duke filluar nga periudha Shtator 2022, paga bazë minimale mujore, në shkallë vendi për punonjësit, e detyrueshme për t’u zbatuar... read more

  Ndryshimet: Për Tatimin mbi të Ardhurat Personale nga punësimi Në fuqi nga 1 Prilli 2022

  “Për Tatimin Mbi Të Ardhurat” has changed Pasqyra no.1 “:përpara. Proces realizohet duke filmuar dhe paraqitur rakordime për çdo pullosje.... read more

  FISKALIZIMI

  Nga data 01 shtator 2021, çdo tatimpagues ka detyrim ligjor të lëshojë vetëm fatura tatimore fiskale. Faturat jofiskale do të... read more

  Ndryshime në ligjin për të Huajt

   Ligj nr.79/2021,datë 24.6.2021 Ndryshime lidhur me vizat Viza e tipit “C” mund të lëshohet me shumëhyrje dhe vlefshmëri, me afat 6 muaj,... read more