Shërbime Konsulence

Financiare dhe Ligjore

Jemi këtu për t’ju ndihmuar

Rreth ZLA


ZLA Consulting ofron shërbime konsulence financiare dhe konsuelnce ligjore duke Ju vënë në dispozicion stafin e saj të ekspertëve ligjorë e financiarë, për t’ju asistuar në çdo hap të veprimtarisë suaj, dhe ju ofruar specializime të vecanta që punojnë së bashku. Kjo na lejon të trajtojmë problemet tuaja me një fushepamje të gjere 360 gradë dhe duke patur si kontakt vetëm një zyrë për të ndjekur të gjitha aspektet e biznesit Tuaj.

>> Lexo më shumë

0
+
Vite në Biznes
0
+
Raste Suksesi
0
+
Klientë të Kënaqur
0
+
Konsulentë Profesional

News

PËRDITËSIM PËR MASAT E NDËRMARRA NË KUADRIN E COVID-19

URDHËR Nr. 564, datë 9.10.2020 “ PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR. 351, DATË 29.5.2020 “PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA DHE KUFIZIMEVE PËR PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19”, TË NDRYSHUARShfuqizohet ndalimi i aktivitetit te kinemave Aktiviteti i... read more

(IT) Novita’ fiscali in vigore dal 1 Gennaio 2021

Sorry, this entry is only available in IT. read more

Fiscal Changes effective from 1 January 2021

Sorry, this entry is only available in EN. read more

Ndryshimet fiskale te cilat hyjne ne fuqi nga 1 Janar 2021

Newsletter fisco AlbaniaNdryshimet Fiskale, efektive nga 1 Janar 2021 ZLA Consulting ka përmbledhur shkurtimisht ndryshimet kryesore si më poshtë: 0% tatim fitimi: Për tatimpaguesit  me  të  ardhura  deri  në 14 000 000 lekë në vit 15 % tatim fitimi Për... read more

Deklarimi I Të Ardhurave Personale

Kush duhet të bëjë deklarimin e të ardhurave?Çdo individ rezident në Republikën e Shqipërisë, i cili gjatë vitit 2019 kanë realizuar të ardhura me burim në Republikën e Shqipërisë dhe jashtë saj, në shumën mbi 2,000,000 (dy milionë) lekë... read more

Klientët tanë

Me me shume se 10 vite eksperience në fushën e konsulencës financiare dhe ligjore, na bëjnë partnerët ideal për shoqëri të çfarëdo madhësie, pasi mund të ofrojmë zgjidhje optimale për çdo biznes.Dhe meqenese çdo biznes është unik, ne ofrojmë përqasje individuale drejt çdo klienti dhe shërbime që janë gjithëpërfshirëse duke ju pershtatur specifikave dhe nevojave të kompanisë në çdo moment.
Çfarë ofrojmë: Mirëmbajtje e regjistrave kontabël duke përfshirë raportet e menaxhimit dhe hartimin e pasqyrave financiare; Rishikim të regjistrave të kontabilitetit; Konsulencë financiare dhe në menaxhimin e biznesit.
Çfarë ofrojmë: Asistencë në hapjen e aktivitetit; Konsulencë dhe planifikim; Mbajtje kontabiliteti; Analizë e aktivitetit fitimprurës; Deklarata fiskale vjetore dhe periodike etj.
Me çfarë merremi: Deklarimetvjetore të tatimit mbi të ardhurat personale, përllogaritje e tatimit në burim për të ardhura të përfituara nga dhënia me qira, puna individuale krijuese si dhe burime të tjera, konsulencë mbi strategjitë e investimit etj.