– News

NDRYSHIMI I PAGËS MINIMALE

Duke filluar nga periudha Shtator 2022, paga bazë minimale mujore, në shkallë vendi për punonjësit, e detyrueshme për t’u zbatuar nga çdo person juridik apo fizik, vendas apo...


Posted By Comments: 0 0

(EN) Changes: On the Personal Income Tax from employment Effective from 1 April 2022

Sorry, this entry is only available in EN.


Posted By Comments: 0 0

(EN) FISCALISATION

Sorry, this entry is only available in EN.


Posted By Comments: 0 0
Foreigners Law In Albania

Ndryshime në ligjin për të Huajt

 ( Publikuar në Fletoren Zyrtare nr.162, 18 Tetor 2021)  Ligj nr.79/2021,datë 24.6.2021Ndryshime lidhur me vizatViza e tipit “C” mund të lëshohet me shumëhyrje dhe vlefshmëri, me afat 6...


Posted By Comments: 0 0
Interviste

Fiskalizimi_ Intervistë Bledar Korkaj

Më poshtë paraqitet intervista e dhënë për Business Magazine nga drejtuesi i ZLA Consulting Z. Bledar Korkaj “Situata paraqitet e komplikuar. Bizneset ende nuk janë gati për të nisur...


Posted By Comments: 0 0

Fatura Elektronike

Këshilli i Ministrave me Aktin Normativ Nr. 27, datë 01.07.2021 Vendosi Për kundërvajtjet administra-tive që lidhen me afatet e hyrjes në fuqi dhe zbatimin efektiv të ligjit nr. 87/2019, “Për...


Posted By Comments: 0 0
Covid 19 Update

Masat Anti Covid -19 ne Shqipëri

➥Duke filluar nga data 01 Qershor 2021 - Nuk është detyrim për mbajtjen e barrierës mbrojtëse (maskës) në ambientet e jashtme. - Mbetet detyrimi i mbajtjes së maskës në ambientet e mbyllura...


Posted By Comments: 0 0
Albanian passport

FITIMI I SHTETËSISË SHQIPTARE

FITIMI I SHTETËSISË SHQIPTARE ME ORIGJINË Fitohet nga i huaji, të paralindurit e të cilit kanë origjinën shqiptare, me kusht që të provohet lidhja familjare në vijë të drejtë...


Posted By Comments: 0 0
konsulence financiare

Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave (DIVA) për vitin 2020

Është i detyruar të paraqesë Deklaratën për vitin 2020: ( deri në datë 30 prill 2021 )Çdo individ, i cili është i punësuar në më shumë se një punëdhënës. Çdo...


Posted By Comments: 0 0

LIGJI Nr. 112/2020 “PËR REGJISTRIN E PRONARËVE PËRFITUES”

(EN) What is the Register of Beneficiary Owners: "Register of Beneficiary Owners" is a state electronic database, which is administered by the National Business Center.


Posted By Comments: 2 2