- Shërbimet

Çfarë Ofrojmë

null

Kontabilitet

Shërbime profesionale në fushën e kontabilitet, financave dhe menaxhimit të biznesit. Rregjistrim faturash, përgatitje inventari, pasqyrash financiare e kontabilizime.

Lexo më shumë

null

Audit

Ofrojmë shërbime auditimi dhe konsulence financiare per biznese në bashkëpunim me ekspertë kontabël dhe auditorë të çertifikuar.

Lexo më shumë

konsulence ligjore

Konsulencë Ligjore

Ofrojmë shërbime konsulence ligjore në fushat e të drejtës civile, administrative, tregtare, penale, të punës, familjare, mbledhje borxhesh.

Lexo më shumë

null

Tatime & Taksa

Ndihmojmë bizneset e ndryshme në gjetjen e zgjidhjeve optimale për problem të ndryshme lidhur me Tvsh, taskat e tjera, tatime dhe legjidlacioni fiskal.

Lexo më shumë

null

Shërbime për Pagat

Ofrojmë shërbime per evidentimin e pagave të punonjësve për kompani të çdo madhësie. 

Lexo më shumë

null

Shërbime të tjera

Na kontaktoni nëse kërkoni këshillim mbi proçedurat që duhen ndjekur në krijimin e një biznesi të ri.

Lexo më shumë