- Audit

Shërbime auditi në bazë të nevojave të biznesit shqiptare dhe te huaj

Auditimi është një shërbim professional nga një ekspert i pavarur, i cili rrit besueshmërinë e informacionit financiar të përgatitur nga shoqëritë për palët e interesuara, sidomos nga investitorët.

  • Audit i jashtëm i pavarur sipas Standarteve Ndërkombëtare të Auditimit (ISA)
  • Audit të brendshëm sipas nevojave të biznesit
  • Rishikim të informacionit financiar
  • Shërbime të tjera të dhënies së sigurisë

Mos hezitoni të na kontaktoni

sherbime auditi