- Tatime & Taksa

Shërbime fiskale e Deklarime online

Stafi profesional i kompanisë tonë do te sjellë ekpertizën e kualifikuar të saj në sektorët ku operoni. Kjo expertizë do të siguroje zgjidhjen më të mirë të mundshme për cështjet edhe më komplekse të taksave

ZLA Consulting ofron shërbimet e mëposhtëme:

  • Llogaritjen dhe paraqitjen e taksave e tatimeve të vitit;
  • Tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH);
  • Tatimin mbi të ardhurat personale;
  • Tatimi në burim;
  • Detyrimet doganore;
  • Taksa vendore;
  • Taksa të tjera;
  • Këshillim gjatë kontrollit tatimor dhe apelimin e raporteve të kontrollit tatimor;
  • Konsulencë në zbatimin e marrëveshjeve për shmangien e tatimit të dyfishtë;
  • Përfaqësues Fiskal në Shqipëri për ndërmarrjet jorezidente.
taksa e tatime