Author - admin

(SQ) Njoftim për çregjistrimin nga TVSH

Sorry, this entry is only available in SQ.


Posted By Comments: 0 0

(SQ) Administrata tatimore është e detyruar të marr vendimin e gjykatës së formës së prerë, në mënyrë që të vendosë urdhërbllokimin mbi llogaritë dhe depozitat e ortakëve, aksionarëve dhe administratorëve të subjektit

Sorry, this entry is only available in SQ.


Posted By Comments: 0 0
Covid 19 Update

(SQ) PËRDITËSIM PËR MASAT E NDËRMARRA NË KUADRIN E COVID-19

Sorry, this entry is only available in SQ.


Posted By Comments: 0 0
Covid 19 Update

(SQ) PËRDITËSIM i dates 19.10.2020 per MASAT e NDËRMARRA NË KUADRIN E COVID-19

Sorry, this entry is only available in SQ.


Posted By Comments: 0 0
Covid 19 Update

(SQ) PËRDITËSIM PËR MASAT E NDËRMARRA NË KUADRIN E COVID-19

Sorry, this entry is only available in SQ.


Posted By Comments: 0 0

(IT) Novita’ fiscali in vigore dal 1 Gennaio 2021

Sorry, this entry is only available in Italian.


Posted By Comments: 0 0

Fiscal Changes effective from 1 January 2021

Briefly enumerated changes are presented by ZLA Consulting as follows: On the VAT registration threshold Decision no. 576 which amends the Decision no.953 "On the implementing provisions of law no 92/2014 on...


Posted By Comments: 0 0

(SQ) Ndryshimet fiskale te cilat hyjne ne fuqi nga 1 Janar 2021

Fiscal Changes effective from 1 January 2021Tax News_changes effective from January 1, 2021..


Posted By Comments: 0 0
Deklarimi I Të Ardhurave Personale

Annual Personal Income Tax Declaration

Who is subject to the make the annual personal income tax declaration?Every person resident in the Republic of Albania, who during 2019 have realized income in the Republic...


Posted By Comments: 0 0
Ligj Nr. 4/2020 Për Shkëmbimin Automatik Të Informacionit Të Llogarive Financiare

Law No. 4/2020 “On Automatic Exchange Of Financial Accounts Information”

Following the ratification of the Convention on Mutual Administrative Assistance on Tax Matters and the adoption of the Multilateral Agreement on the Automatic Exchange of Financial Accounts Information,...


Posted By Comments: 0 2