Author - admin

Lajme | Update Covid 19

Update June 2020: Measures Taken To Prevent The Spread Of Covid-19 in Albania

Urdhër nr.351 datë 29.05.2020 “Për Marrjen e Masave të Veçanta dhe kufizimeve për Parandalimin e Përhapjes së Covid-19” Lejohet lëvizja në të gjithë vendin për të gjitha kategoritë (këmbësorë,...


Posted By Comments: 0 0
Paketa Financiare nr. 2

Decision Regarding Employees Economic Assistance base on Financial Package II

Based on Decision no. 423, date 28.5.2020 Changes and Additions to Decision no. 305, Dated 16.4.2020, of the Council of Ministers regarding the Procedures, Documentation and amount of...


Posted By Comments: 0 5
Protokolle masa higjeno-sanitare

Covid-19: Protocols of Sanitary-Hygiene Measures for Businesses

Albanian authorities have adopted a series of measures that each company must apply based on the protocols published. Companies must verify their activity code in order to apply...


Posted By Comments: 0 0
paketa financiare nr.2

Procedures, documentation and amount of financial assistance for employees due to Covid-19

The Decision of the Council of Ministers no.305, date 16.4.2020, published in the Official Gazette no. 67, defines the procedures, documentation and amount of financial assistance for current...


Posted By Comments: 0 0
tatimi mbi fitimin

Extension of the Deadline for Prepayment of Income Tax Installments for 2020

In the framework of the measures taken by the Government of the Republic of Albania to facilitate and cope with the consequences of pandemic Covid-19 is also Normative...


Posted By Comments: 0 3
ndryshime kodi penal 2020

Changes of 2020 in the Criminal Code of the Republic of Albania

Covid-19 has also bring some amendments to the Criminal Code of the Republic of Albania, Law No. 7895, date 27.1.1995, which include in addition to the penalties...


Posted By Comments: 0 2
Covid-19 measures in Albania

Measures Taken To Prevent Covid-19 Spread In Albania

Due to the situation created by the spread of COVID-19 in the Republic of Albania, has been announced the State of Natural Disaster as per Decision No.243, dated...


Posted By Comments: 0 8
paketa fiskale 2019

PAKETA FISKALE 2019

Paketa fiskale 2019 do të sjellë ndryshimet që pritet të reflektohen kryesisht në ndryshime në Ligjin për të Ardhurat, Procedurat Tatimore, TVSH, Akcizat, Taksat vendore dhe Tarifat Doganore....


Posted By Comments: 0 21
doing business in Albania

Doing Business in Albania 2018

Albania is considered as a strategic place to invest, located in the center of the natural crossroads of major corridors in Europe. For anyone who is thinking of...


Posted By Comments: 0 7
konsulence financiare

“Fletë Inventari” për gjendjen e mallrave dhe materialeve të blera me TVSH, për biznesin e vogël që do të përfshihet në skemën e TVSH-së

Sorry, this entry is only available in SQ.


Posted By Comments: 0 20