- Contact Us

Nëpermjet formës së kontaktit apo Telefonit

- Address

Rr. Reshit Petrela, Kompleksi ‘Usluga’, Njesia tregtare nr 7, Kati II, hyrja 3 ( Mbi Posta Shqiptare)

- Phone

+355 682013515
+355 42233523

- Send a Message