Autore - admin

Lajme | Update Covid 19

(EN) Update June 2020: Measures Taken To Prevent The Spread Of Covid-19 in Albania

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Inglese Americano e SQ.


Paketa Financiare nr. 2

(EN) Decision Regarding Employees Economic Assistance base on Financial Package II

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Inglese Americano e SQ.


Protokolle masa higjeno-sanitare

(EN) Covid-19: Protocols of Sanitary-Hygiene Measures for Businesses

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Inglese Americano e SQ.


paketa financiare nr.2

(EN) Procedures, documentation and amount of financial assistance for employees due to Covid-19

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Inglese Americano e SQ.


tatimi mbi fitimin

(EN) Extension of the Deadline for Prepayment of Income Tax Installments for 2020

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Inglese Americano e SQ.


ndryshime kodi penal 2020

(EN) Changes of 2020 in the Criminal Code of the Republic of Albania

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Inglese Americano e SQ.


Covid-19 measures in Albania

(EN) Measures Taken To Prevent Covid-19 Spread In Albania

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Inglese Americano e SQ.


paketa fiskale 2019

PAKETA FISKALE 2019

Paketa fiskale 2019 do të sjellë ndryshimet që pritet të reflektohen kryesisht në ndryshime në Ligjin për të Ardhurat, Procedurat Tatimore, TVSH, Akcizat, Taksat vendore dhe Tarifat Doganore. Ndryshimet...


doing business in Albania

Doing Business in Albania 2018

Albania is considered as a strategic place to invest, located in the center of the natural crossroads of major corridors in Europe. For anyone who is thinking of investing...


konsulence financiare

(EN) “Fletë Inventari” për gjendjen e mallrave dhe materialeve të blera me TVSH, për biznesin e vogël që do të përfshihet në skemën e TVSH-së

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in SQ.