– News

Deklarimi I Të Ardhurave Personale

(SQ) Deklarimi I Të Ardhurave Personale

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in SQ e Inglese Americano.


Pubblicato da Commenti: 0 0
Ligj Nr. 4/2020 Për Shkëmbimin Automatik Të Informacionit Të Llogarive Financiare

(SQ) Ligj Nr. 4/2020 Për Shkëmbimin Automatik Të Informacionit Të Llogarive Financiare

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in SQ e Inglese Americano.


Pubblicato da Commenti: 0 2
Lajme | Update Covid 19

(SQ) Përditësim Qershor 2020: Masat e Ndërmarra për Luftimin e Përhapjes Së Covid-19

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in SQ e Inglese Americano.


Pubblicato da Commenti: 0 0
Paketa Financiare nr. 2

(SQ) Vendim Lidhur me Përfitimin e Ndihmës Ekonomike sipas Paketës Financiare II

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in SQ e Inglese Americano.


Pubblicato da Commenti: 0 5
Protokolle masa higjeno-sanitare

(SQ) Covid-19: Protokollet e Masave Higjeno-Sanitare për Bizneset

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in SQ e Inglese Americano.


Pubblicato da Commenti: 0 0
paketa financiare nr.2

(SQ) Procedurat, dokumentacioni dhe masa e përfitimit të ndihmës financiare për punojësit si pasojë e Covid-19

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in SQ e Inglese Americano.


Pubblicato da Commenti: 0 0
tatimi mbi fitimin

(SQ) Shtyrja e Afatit të Pagapagimit të Kësteve të Tatimit mbi Fitimin për Vitin 2020

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in SQ e Inglese Americano.


Pubblicato da Commenti: 0 3
ndryshime kodi penal 2020

(SQ) Ndryshimet e vitit 2020 në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in SQ e Inglese Americano.


Pubblicato da Commenti: 0 2
Covid-19 measures in Albania

(SQ) Masat E Ndërmarra Për Parandalimin E Përhapjes Së Covid-19 Në Shqipëri

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in SQ e Inglese Americano.


Pubblicato da Commenti: 0 8
paketa fiskale 2019

PAKETA FISKALE 2019

Paketa fiskale 2019 do të sjellë ndryshimet që pritet të reflektohen kryesisht në ndryshime në Ligjin për të Ardhurat, Procedurat Tatimore, TVSH, Akcizat, Taksat vendore dhe Tarifat Doganore....


Pubblicato da Commenti: 0 21