Konsulent


ZLA Consulting mbetet gjithmonë në kërkim të talenteve të reja me ose pa eksperiencë.
Për këtë ofron vazhdimisht mundësinë për praktika profesionale pranë zyrave të saj.

Kriteret:

 • Te kete mbaruar Fakultetin Juridik
 • Te njohe shkelqyeshem ligjin per shoqerite tregtare, kodin e punes, kodin civil, etj..
 • Te perdore shume mire paketen MS Office;
 • Te njohe shume mire gjuhen angleze dhe italiane
 • Te kete mesatare te studimeve +8
 • Te disponohet licenca e avokatise.

Ofrohet:

 • Ambient pune komod
 • Trajtim I zgjeruar i ceshtjeve ligjore
 • Perfaqesime ne gjykate dhe institucione te tjera
 • Portofol klientesh me biznese kombetare dhe nderkombetare
 • Mundesi e shkelqyer per t’u rritur profesionalisht
 • Ambient pune komod dhe orar i rregullt

Të interesuarit luten të dërgojnë CV dhe letër motivimi në adresën:  info@zlaconsulting.al, me subjekt :JURIST / AVOKAT

Aplikimet pranohen vetëm nëpërmjet e-mail. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për një intervistë.

Apliko Tani

Vendndodhja: Tiranë

Kriteret që duhen plotësuar nga kandidati:

 • Të këtë përfunduar Fakultetin Ekonomik – profili Kontabilitet/Financë;
 • Të këtë eksperiencë në kontabilitet jo më pak se 4 vjet;
 • Të përdorë shumë mirë programin Financa 5 dhe paketën MS Office;
 • Të jetë dinamik, i komunikueshëm dhe me integritet.
 • Të jetë njohës shumë i mirë i gjuhës angleze dhe italiane;
 • Preferohet të ketë punuar më parë në studio kontabiliteti.
 • Avantazh eksperienca në angazhime  audit dhe raportim IFRS

Të interesuarit luten të dërgojnë CV dhe letër motivimi në adresën:  info@zlaconsulting.al, me subjekt :Konsulent Kontabël

* Aplikimet pranohen vetëm nëpërmjet e-mail. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për një intervistë.

Apliko Tani

Vendndodhja: Tiranë

Kriteret që duhen plotësuar:

Të jetë diplomuar në Drejtësi ose në vitin e fundit të Master;
Të ketë mesatare mbi 8;
Të jetë dinamik, i komunikueshëm; me aftësi për punën në grup;
Të jetë njohë shumë mirë gjuhën angleze dhe italiane;

Apliko Tani

Vendndodhja: Tiranë

Kriteret që duhen plotësuar nga kandidati:

 • Të ketë mbaruar fakultetin ekonomik – profili kontabilitet/finance
 • Të njohë mire programin Financa 5 dhe paketën MS Office
 • Të jetë dinamik, i komunikueshëm dhe me aftësi për punën në grup
 • Të jetë njohë shumë mirë gjuhën angleze dhe atë italiane

Apliko Tani