[:al]Masat Anti Covid -19 ne Shqipëri[:en]UPDATE OF THE MEASURES TAKEN IN THE FRAMEWORK OF PREVENTING THE DIFFUSION OF COVID-19[:]

[:al]Masat Anti Covid -19 ne Shqipëri[:en]UPDATE OF THE MEASURES TAKEN IN THE FRAMEWORK OF PREVENTING THE DIFFUSION OF COVID-19[:]

[:al]➥Duke filluar nga data 01 Qershor 2021
– Nuk është detyrim për mbajtjen e barrierës
mbrojtëse (maskës) në ambientet e jashtme.
– Mbetet detyrimi i mbajtjes së maskës në
ambientet e mbyllura dhe në mjetet e transportit
publik.
– Ora policore 23:00 – 06:00.
-Klubet e natës, diskot, vijojnë të mbeten të
mbyllura.
– Muzika do të lejohet deri në orën 22:00.
– Shqipëria i ka hapur kufijtë për të gjithë të
interesuarit për të udhëtuar drejt saj. Nuk ka asnjë
kufizim në hyrje, qoftë test Covid-19, karantinim
apo ndonjë dokument i veçantë.

➥Duke filluar nga data 15 Qershor 2021:
– Grumbullimet në ambientet e jashtme do të lejohen
deri në 50 persona, duke respektuar rregullat e
distancës sociale.

➥Duke filluar nga data 1 Korrik 2021:
– Ora policore shtyhet në orën 24:00 -06:00.
– Do të lejohen kampionatet sportive, aktivitetet e
teatrove, konferencave, shfaqjet artistike dhe
kulturore me prezencë të tifozëve/pjesëmarrësve
me kapacitete të reduktuara deri në 30%.

Përditësuar 14/06/2021

Nëse dëshironi të dini më shumë rreth çështjeve të trajtura më lart, mund të nakontaktoni

 [:en]➥From 1 June 2021
– The obligation to wear the protective barrier
(mask) in outdoor environments is removed.
-The obligation to wear the mask indoors as well
as on public transport will remain in force.
– The lockdown time will be from 23:00 until
06:00 o’clock.
-Night Clubs, discos will continue to remain
closed.
– Music will be allowed until 22:00 o’clock.
– Albania has opened its borders to all people
interested in traveling to it. There are no entry
restrictions. (no need to undertake Covid-19 test
or any additional document)

Starting from 15 June 2021:
– From 15 June, will be allowed to gather outdoors
in group up to 50 people, respecting the rules and
social distances
➥Starting from 1 July 2021:

– The lockdown time will be 24:00 – 06:00 o’clock.
– Sports championships, activities of theaters,
conferences, artistic and cultural performances
and will be allowed with the presence of fans/
participants in reduced capacities up to 30%.

If you wish to know more on issues highlighted in this edition, you may approach your usual contact at our firm or contact us here

[wysija_form id=”1″][:]

Share this post