[:al]Përditësim Qershor 2020: Masat e Ndërmarra për Luftimin e Përhapjes Së Covid-19[:en]Update June 2020: Measures Taken To Prevent The Spread Of Covid-19 in Albania[:]

[:al]Përditësim Qershor 2020: Masat e Ndërmarra për Luftimin e Përhapjes Së Covid-19[:en]Update June 2020: Measures Taken To Prevent The Spread Of Covid-19 in Albania[:]

[:al]

Urdhër nr.351 datë 29.05.2020 “Për Marrjen e Masave të Veçanta dhe kufizimeve për Parandalimin e Përhapjes së Covid-19”

  Lejohet lëvizja në të gjithë vendin për të gjitha kategoritë (këmbësorë, biçikleta, ciklomotorë dhe mjete) pa kufizim orari.
  Lejohet të kryejnë veprimtarinë e tyre të gjithë aktivitetet e nomenklaturës së aktiviteteve ekonomike, duke respektuar protokollet e sigurisë dhe rregullat e miratuara për distancimin social dhe masat higjeno-sanitare.
  Përjashtim nga rregulli i përcaktuar në pikën 2, të këti urdhëri, bëhet për aktivitetet e mëposhtme:
  • Klubet e natës
  • Aktivitetet kulturore, teatro, kinematë
  • Pishina
  Ndalohen grumbullimet masive në vende të mbyllura apo të hapura, konferencat, tubimet, ceremonitë martesore dhe organizimet përtej famijare të ceremonive mortore deri në një urdhër të dytë.
  Hapen parqet dhe zonat e gjelbërta, duke filluar nga data 01.06.2020.
  Hapen kurset e formimit profesional, edukativ dhe argëtue, këndet e lojrave për fëmijë në ambientet e hapura, palestrat, qendrat e internetit, sipas protokolleve të miratuara dhe rregullat e miratuara për distancimin social dhe masat higjeno-sanitare, duke filluar nga data 01.06.2020.
  Lejohet kryerja e kurseve për punësim të personelit, konkurseve të shkollimit dhe specializimit duke filluar nga data 01.06.2020 sipas protokolleve të miratuara dhe rregullat e miratuara për distancimin social dhe masat higjeno-sanitare.
  Hapen plazhet vetëm për strukturat akomoduese nga data 01.06.2020. Plazhet publike do të hapen në datën 06.06.2020, duke respektuar protokollet e miratuara dhe rregullat për distancimin social dhe masat higjeno-sanitare.
  Lejohet levizja me mjetet e transportit për udhëtarët në hyrje dhe dalje në pikat e kalimit kufitar tokësor. Personat që do të hyjnë në territorin e Republikës së Shqipërisë në pikat kufitare tokësore nuk do të kenë detyrimin e vetëkarantinimit 14 ditor, me përjashtim të rasteve të veçanta, që do të përcaktohen me urdhër të autoriteteve shëndetësore.
  Ndalohet transporti publik i udhëtarëve qytetas, ndërqytetas dhe rrethqytetas deri në një urdhër të dytë.

Urdhër nr.190/1 datë 26.05.2020 Për një Ndryshim dhe Shtesë në Urdhërin nr. 190 datë 19.03.2020 “Për Mbylljen e Veprimtarisë së Institucioneve Arsimore Publike dhe Jopublike dhe Çerdhve për Kufizimin e Përhapjes së Infeksionit Covid-19” të Ndryshuar

  Lejohet hapja e veprimtarisë së çerdheve dhe kopshteve duke filluar nga data 01.06.2020 e në vijim, në përputhje me protokollet e miratuara nga Instituti i Shëndetit Publik.

Urdhër nr.352 datë 29.05.2020 Për një Shtesë në Urdhërin nr. 326 datë 15.05.2020 “Për Kufizimin e Aktiviteteve Sportive”

  Lejohet kampionati i futbollit, pa spektatorë.
[:en]

Urdhër nr.351 datë 29.05.2020 “Për Marrjen e Masave të Veçanta dhe kufizimeve për Parandalimin e Përhapjes së Covid-19”

  Lejohet lëvizja në të gjithë vendin për të gjitha kategoritë (këmbësorë, biçikleta, ciklomotorë dhe mjete) pa kufizim orari.
  Lejohet të kryejnë veprimtarinë e tyre të gjithë aktivitetet e nomenklaturës së aktiviteteve ekonomike, duke respektuar protokollet e sigurisë dhe rregullat e miratuara për distancimin social dhe masat higjeno-sanitare.
  Përjashtim nga rregulli i përcaktuar në pikën 2, të këti urdhëri, bëhet për aktivitetet e mëposhtme:
  • Klubet e natës
  • Aktivitetet kulturore, teatro, kinematë
  • Pishina
  Ndalohen grumbullimet masive në vende të mbyllura apo të hapura, konferencat, tubimet, ceremonitë martesore dhe organizimet përtej famijare të ceremonive mortore deri në një urdhër të dytë.
  Hapen parqet dhe zonat e gjelbërta, duke filluar nga data 01.06.2020.
  Hapen kurset e formimit profesional, edukativ dhe argëtue, këndet e lojrave për fëmijë në ambientet e hapura, palestrat, qendrat e internetit, sipas protokolleve të miratuara dhe rregullat e miratuara për distancimin social dhe masat higjeno-sanitare, duke filluar nga data 01.06.2020.
  Lejohet kryerja e kurseve për punësim të personelit, konkurseve të shkollimit dhe specializimit duke filluar nga data 01.06.2020 sipas protokolleve të miratuara dhe rregullat e miratuara për distancimin social dhe masat higjeno-sanitare.
  Hapen plazhet vetëm për strukturat akomoduese nga data 01.06.2020. Plazhet publike do të hapen në datën 06.06.2020, duke respektuar protokollet e miratuara dhe rregullat për distancimin social dhe masat higjeno-sanitare.
  Lejohet levizja me mjetet e transportit për udhëtarët në hyrje dhe dalje në pikat e kalimit kufitar tokësor. Personat që do të hyjnë në territorin e Republikës së Shqipërisë në pikat kufitare tokësore nuk do të kenë detyrimin e vetëkarantinimit 14 ditor, me përjashtim të rasteve të veçanta, që do të përcaktohen me urdhër të autoriteteve shëndetësore.
  Ndalohet transporti publik i udhëtarëve qytetas, ndërqytetas dhe rrethqytetas deri në një urdhër të dytë.

Urdhër nr.190/1 datë 26.05.2020 Për një Ndryshim dhe Shtesë në Urdhërin nr. 190 datë 19.03.2020 “Për Mbylljen e Veprimtarisë së Institucioneve Arsimore Publike dhe Jopublike dhe Çerdhve për Kufizimin e Përhapjes së Infeksionit Covid-19” të Ndryshuar

  Lejohet hapja e veprimtarisë së çerdheve dhe kopshteve duke filluar nga data 01.06.2020 e në vijim, në përputhje me protokollet e miratuara nga Instituti i Shëndetit Publik.

Urdhër nr.352 datë 29.05.2020 Për një Shtesë në Urdhërin nr. 326 datë 15.05.2020 “Për Kufizimin e Aktiviteteve Sportive”

  Lejohet kampionati i futbollit, pa spektatorë.
[:]

Share this post