Tatime & Taksa

Tatime & Taksa dhe Shërbime fiskale

Stafi profesional i kompanisë tonë do te sjellë ekpertizën e kualifikuar të saj në sektorët ku operoni. Kjo expertizë do të siguroje zgjidhjen më të mirë të mundshme për cështjet edhe më komplekse të taksave.

ZLA Consulting ofron shërbimet e mëposhtëme:

  • Llogaritjen dhe paraqitjen e taksave e tatimeve të vitit;
  • Tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH);
  • Tatimin mbi të ardhurat personale;
  • Tatimi në burim;
  • Detyrimet doganore;
  • Taksa vendore;
  • Taksa të tjera;
  • Këshillim gjatë kontrollit tatimor dhe apelimin e raporteve të kontrollit tatimor;
  • Konsulencë në zbatimin e marrëveshjeve për shmangien e tatimit të dyfishtë;
  • Përfaqësues Fiskal në Shqipëri për ndërmarrjet jorezidente.

Tatime & Taksa

Shërbime të tjera

Profesionistë efikasë dhe të besueshëm. Ne do të jemi të pranishëm kur dhe ku të dëshironi.

Na Kontaktoni

Dëshironi të flisni me një nga konsulentët tanë? Plotësoni formularin e mëposhtëm, na kontaktoni me e-mail ose telefon, Linkedin, Facebook dhe ne do t’ju përgjigjemi sa më shpejt të jetë e mundur.

Komuniko me një Specialist të Kualifikuar