- Contact Us

Nëpermjet formës së kontaktit apo Telefonit

- Address

Rr. Dervish Hima (pranë stadiumit “Air Albania”) | Hyrja 2, Kati 10, Ap nr. 26, Tirana Albania

- Phone

+355 682013515
+355 42233523

- Send a Message